Αναζήτηση

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 4ώρο

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδικεύεται στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, ζητεί να προσλάβει Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων. Κοντά στο σταθμό Προαστιακού-Μετρό Παλλήνη.

Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις. Θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης 4ώρο πρωινό ωράριο 09:30-13:30, 350€ Καθαρά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (κοντά σε μετρό, τρένο και λεωφορεία)
 • Σταθερό μισθό Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά μηνιαία Bonus παραγωγικότητας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική αύξησης ωραρίου.

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 5ώρο

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδικεύεται στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, ζητεί να προσλάβει Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων. Κοντά στο σταθμό Προαστιακού-Μετρό Παλλήνη.

Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις. Θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης 6ώρο πρωινό ωράριο 09:30-14:30, 450€ Καθαρά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (κοντά σε μετρό, τρένο και λεωφορεία)
 • Σταθερό μισθό Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά μηνιαία Bonus παραγωγικότητας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική αύξησης ωραρίου.

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 6ώρο

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδικεύεται στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, ζητεί να προσλάβει Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων. Κοντά στο σταθμό Προαστιακού-Μετρό Παλλήνη.

Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις. Θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης 6ώρο πρωινό ωράριο 09:30-15:30, 550€ Καθαρά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις απαραίτητη
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (κοντά σε μετρό, τρένο και λεωφορεία)
 • Σταθερό μισθό Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά μηνιαία Bonus παραγωγικότητας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική αύξησης ωραρίου.

Αποστολή Βιογραφικού